Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

LGR / Bielska Kraina

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

Zdjęcie

Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina powstało 15 października 2009 roku, jako stowarzyszenie specjalne w ramach Osi 4 PO RYBY, z inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego, starostwa powiatowego w Bielsku-Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska oraz mieszkańców obszaru związanych z działalnością rybacką.

Obszar objęty działaniem LGR Bielska Kraina znajduje się w południowej części województwa śląskiego na terenie powiatu bielskiego. Całkowita powierzchnia obszaru LGR wynosi 275 km2. Zamieszkuje go 97 814 osób.

Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina tworzy 5 gmin powiatu bielskiego (Jaworze, Jasienica, Czechowice-Dziedzice, Bestwina oraz Wilamowice), powiat bielski, organizacje pozarządowe związane z rybactwem, osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy. Siedziba mieści się w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40, a Biuro Stowarzyszenia LGR Bielska Kraina znajduje się w Bielsku-Białej przy ul. Regera 81.

Najważniejszym poza statutem dokumentem stowarzyszenia jest Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich, która zawiera m.in. opis obszaru działania LGR, jego zasoby, misję, cele, przedsięwzięcia oraz budżet. 

Cele ogólne zawarte w LSROR to:

  • upowszechnienie wiedzy i rozwój kompetencji,
  • poprawa jakości infrastruktury i rozwój potencjału turystycznego,
  • rozwój przedsiębiorczości i utrzymanie potencjału gospodarki rybackiej,
  • ochrona środowiska.

Wysokość środków budżetowych LGR Bielska Kraina na realizację ww. celów wynosić będzie 23 377 546 zł.

Na obszarze LGR gospodarka stawowa opiera się o stawy karpiowe, których areał przekracza 1000 ha. Kompleksy stawów rybackich znajdują się głównie w sołectwach Iłownica, Jasienica, Landek, Międzyrzecze Górne i Dolne, Roztropice oraz gminie Bestwina.

Aktywność rybaków nie ogranicza się tylko do prowadzenia gospodarki stawowej. Często powiązana jest z typową działalnością rolniczą, drobnym handlem albo hurtową sprzedażą ryb. Dla części jest to dodatkowe zajęcie na emeryturze. Większość gospodarstw to tradycyjne gospodarstwa rodzinne, angażujące całe rodziny.

Najważniejszym produktem typowym dla obszaru LSROR jest karp. Historia jego hodowli sięga XVI w. (ryba w herbie g. Bestwina), a ryba ta zasłużyła sobie na miano Karpia Polskiego. Dokonał tego Adolf Gasch, który zrewolucjonizował hodowlę karpia i zdobył za to w 1880 r.  złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Rybackiej w Berlinie rozsławiając Polskę w czasie, kiedy pozbawiona była własnej odrębności narodowej (okres zaborów).

Na pamiątkę w Kaniowie organizowana jest każdego lata impreza -  Święto Karpia Polskiego, która łącząc festyn z zawodami wędkarskimi i degustacją ryb ściąga rzesze osób, w tym głównie związanych z hodowlą, wędkarstwem oraz miłośników i smakoszy ryb. W 2002 w Kaniowie postawiono pomnik - głaz upamiętniający działalność Adolfa Gascha, jego zasługi dla historii rybactwa i wpływ na obecny stan rybackości obszaru LSROR.

Konkluzją działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina jest:

Działanie na rzecz lokalnych obszarów rybackich, które powinno obejmować zarówno wsparcie i rozwój gospodarstw rybackich, jak i tworzenie warunków do ich ewoluowania w kierunku rekreacyjno-turystycznym oraz kreację miejsc pracy poza branżą rybacką poprzez promowanie przedsiębiorczości;

Rozwój tego obszaru powinien się odbywać w sposób zrównoważony, z poszanowaniem środowiska i zasobów naturalnych;

Celem lokalnej społeczności jest dążenie do poprawy jakości życia i budowy atrakcyjnego wizerunku Bielskiej Krainy.

 

Informacje

W tym miejscu możesz zadać nam pytanie dotyczące programu PO Ryby 2007-2013.

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami bedą systematycznie publikowane na naszej stronie.

Szybki dostęp

RSS
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, telefon: +48 (32) 20 78 486-7 fax: +48 (32) 20 78 486