Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Konkursy LGR / Żabi Kraj

2013-07-18

LGR "Żabi Kraj" ogłasza konkurs

w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa dla operacji polegających na Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

Zarząd Województwa Śląskiego
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie
 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj", w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa dla operacji polegających na
Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

1. Termin składania wniosków:
od 01.07.2013 r. do 31.07.2013 r.

2. Miejsce składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu wersji elektronicznej (na płycie CD zapisane w programie Word 97-2003) osobiście w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj", 43-430 Skoczów przy ul. Mickiewicza 9, II piętro pokój nr 5, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

3. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełnienia, wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku oraz kryteria wyboru znajdują się na stronach internetowych następujących Instytucji:
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj": www.zabikraj.pl w zakładce Realizacja LSROR, podzakładce Aktualne konkursy;
- Samorządu Województwa Śląskiego: http://rybactwo.slaskie.pl w zakładce Konkursy LGR/Żabi Kraj.

4. Limit dostępnych środków finansowych:
Limit środków dostępnych w konkursie: 600 000,00 zł w tym:
- dla sektora gospodarczego i społecznego: 600 000,00 zł;
- dla sektora publicznego: 0,00 zł.
Minimalna ilość punktów wymagana do wyboru operacji do dofinansowania: 8,4 pkt.

5. Dodatkowe informacje:
Szczegółowe informacje na temat konkursów można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj" z siedzibą przy ul. Mickiewicza 9 w Skoczowie, tel. (33) 48 74 955, 797 410 134, e-mail: projekty@zabikraj.pl oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich, Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, pok. 543, tel. (32) 77 40 543.

Informacje

W tym miejscu możesz zadać nam pytanie dotyczące programu PO Ryby 2007-2013.

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami bedą systematycznie publikowane na naszej stronie.

Szybki dostęp

RSS
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, telefon: +48 (32) 20 78 486-7 fax: +48 (32) 20 78 486