Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Konkursy LGR / Żabi Kraj

2012-02-06

LGR "Żabi Kraj" ogłasza konkurs w ramach Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Zarząd Województwa Śląskiego
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie
za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”, w ramach środka
4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa dla operacji polegających na
Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
osi priorytetow

1. Termin składania wniosków:
od 09.03.2012r. do 13.04.2012r.

2. Miejsce składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz 2 wersje elektroniczne (na płycie CD) osobiście w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”, 43-430 Skoczów przy ul. Mickiewicza 9, II piętro pokój nr 5,
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

3. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej

Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełnienia, wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku oraz kryteria wyboru znajdują się na stronach internetowych następujących Instytucji:

- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”: www.zabikraj.pl w zakładce Realizacja LSROR, podzakładce Aktualne konkursy
- Samorządu Województwa Śląskiego: http://rybactwo.slaskie.pl w zakładce Konkursy LGR/Żabi Kraj

4. Limit dostępnych środków finansowych:

Limit środków dostępnych w konkursie: 12 582 299,83 zł w tym:
- dla sektora gospodarczego i społecznego: 5 396 013,02 zł
- dla sektora publicznego: 7 186 286,81 zł
Minimalna ilość punktów wymagana do wyboru operacji do dofinansowania: 9,00

5. Dodatkowe informacje:

Szczegółowych informacji na temat konkursów można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” z siedzibą przy ul. Mickiewicza 9 w Skoczowie, tel. (33) 48 74 955, 797 410 134, e-mail: projekty@zabikraj.pl oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich, Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, pok. 544, tel. (32) 77 40 544.

Informacje

W tym miejscu możesz zadać nam pytanie dotyczące programu PO Ryby 2007-2013.

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami bedą systematycznie publikowane na naszej stronie.

Szybki dostęp

RSS
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, telefon: +48 (32) 20 78 486-7 fax: +48 (32) 20 78 486