Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Konkursy - Żabi Kraj

2011-05-24

Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia i tworzenie dodatkowych miejsc pracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj" ogłasza konkurs

w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa dla operacji polegających na Restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj", w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa dla operacji  polegających na

Restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w terminie od dnia 27 czerwca 2011 r. do dnia 29 lipca 2011 r.

Wnioski należy składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj".

Poniżej udostępniamy pełną treść ogłoszenia oraz wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcję jego wypełnienia, wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku oraz kryteria wyboru.

Informacje

W tym miejscu możesz zadać nam pytanie dotyczące programu PO Ryby 2007-2013.

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami bedą systematycznie publikowane na naszej stronie.

Szybki dostęp

RSS
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, telefon: +48 (32) 20 78 486-7 fax: +48 (32) 20 78 486