Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Konkursy LGR / Bielska Kraina

LGR Bielska Kraina ogłasza konkurs

w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa dla operacji  polegających na Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Zarząd Województwa Śląskiego
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie
za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, w ramach środka
4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa dla operacji  polegających na
Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

1. Termin składania wniosków:
od 30.07.2013 r. do 16.09.2013 r.

2. Miejsce składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (na płycie CD zapisane  w programie Word 97-2003) osobiście w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 43-382 Bielsko-Biała przy ul. Tadeusza Regera 81, parter, pokój nr 3, w godzinach urzędowania biura: od poniedziałku do środy w godz. 7:00 – 15:00, w czwartek od 7:00 – 17:00, w piątek od 7:00 – 13:00.

3. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełnienia, wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku oraz kryteria wyboru  znajdują się na stronach internetowych następujących Instytucji:
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina: www.bielskakraina.pl w zakładce Informacje, podzakładce Konkursy
-  Samorządu Województwa Śląskiego: http://rybactwo.slaskie.pl w zakładce Konkursy LGR/ Bielska Kraina

4. Limit dostępnych środków finansowych:
Limit środków dostępnych w konkursie: 518 399,39 zł w tym:
- dla sektora gospodarczego i społecznego: 00,00 zł
- dla sektora publicznego: 518 399,39 zł

5. Dodatkowe informacje:
UWAGA: Stowarzyszanie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina informuje, iż ogłasza ostatni konkurs w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określony w § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. W związku z powyższym, zgodni z § 25 pkt. 2 ww. rozporządzenia, LGR wybiera operacje do wysokości 120% limitu dostępnych środków finansowych.


Szczegółowych informacji na temat konkursów można uzyskać w biurze LGR Bielska Kraina z siedzibą przy ul. Regera 81 w Bielsku-Białej 43-382, tel. (33) 810 57 35/ (33) 810 08 38
e-mail: biuro@bielskakraina.pl oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich, ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach 40-037, pok. 543, tel. (32) 77 40 543.

Informacje

W tym miejscu możesz zadać nam pytanie dotyczące programu PO Ryby 2007-2013.

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami bedą systematycznie publikowane na naszej stronie.

Szybki dostęp

RSS
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, telefon: +48 (32) 20 78 486-7 fax: +48 (32) 20 78 486