Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Konkursy LGR / Bielska Kraina

2011-12-29

LGR Bielska Kraina ogłasza konkurs

w ramach środka

4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa dla operacji polegających na

Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

1. Termin składania wniosków:

od 30.01.2012 r. do 01.03.2012 r.

2. Miejsce składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach
w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej
(na płycie CD zapisane w programie Word 97-2003) osobiście w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 43-382 Bielsko-Biała  przy ul. Regera 81, parter, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

3. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej

Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełnienia, wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku oraz kryteria wyboru  znajdują się na stronach internetowych następujących Instytucji:

- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina: www.bielskakraina.pl
w zakładce Informacje, podzakładce Konkursy

-  Samorządu Województwa Śląskiego: http://rybactwo.slaskie.pl w zakładce Konkursy LGR/ Bielska Kraina

4. Limit dostępnych środków finansowych:

Limit środków dostępnych w konkursie: 839 342,62 w tym:

- dla sektora gospodarczego i społecznego: 839 342,62 zł

- dla sektora publicznego: 0,00 zł

5. Dodatkowe informacje:

Szczegółowych informacji na temat konkursów można uzyskać w biurze LGR Bielska Kraina z siedzibą przy ul. Regera 81 w Bielsku-Białej 43-382, tel. (33) 810 57 35/ (33) 810 08 38
e-mail: biuro@bielskakraina.pl . oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich, Katowice ul. Dąbrowskiego 23, pok. 544, tel. (32) 77 40 544.

Informacje

W tym miejscu możesz zadać nam pytanie dotyczące programu PO Ryby 2007-2013.

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami bedą systematycznie publikowane na naszej stronie.

Szybki dostęp

RSS
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, telefon: +48 (32) 20 78 486-7 fax: +48 (32) 20 78 486