Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Konkursy LGR / Bielska Kraina

2011-09-22

LGR Bielska Kraina ogłasza konkurs

Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o możliwości składania wniosków          o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa dla operacji  polegających na Restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.


1. Termin składania wniosków:
od 24.10.2011 r. do 28.11.2011 r.

2. Miejsce składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach
w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD zapisane w programie Word 97-2003) osobiście w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 43-382 Bielsko-Biała  przy ul. Regera 81, parter, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

3. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej
Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełnienia, wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku oraz kryteria wyboru  znajdują się na stronach internetowych następujących Instytucji:
-Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina: www.bielskakraina.pl 
w zakładce Informacje, podzakładce Konkursy
-Samorządu Województwa Śląskiego: http://rybactwo.slaskie.pl w zakładce Konkursy LGR/ Bielska Kraina

4. Limit dostępnych środków finansowych:
Limit środków dostępnych w konkursie: 489 070 zł w tym:
- dla sektora gospodarczego i społecznego: 489 070 zł
- dla sektora publicznego: 00,00 zł

5. Dodatkowe informacje:
Szczegółowych informacji na temat konkursów można uzyskać w biurze LGR Bielska Kraina z siedzibą przy ul. Regera 81 w Bielsku-Białej 43-382, tel. (33) 810 57 35, e-mail: biuro@bielskakraina.pl oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich, Katowice ul. Dąbrowskiego 23, pok. 550, tel. (32) 77 40 550.

Informacje

W tym miejscu możesz zadać nam pytanie dotyczące programu PO Ryby 2007-2013.

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami bedą systematycznie publikowane na naszej stronie.

Szybki dostęp

RSS
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, telefon: +48 (32) 20 78 486-7 fax: +48 (32) 20 78 486