Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Konkursy LGR / Bielska Kraina

2011-08-05

LGR Bielska Kraina ogłasza konkurs

Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracania potencjału sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

Zarząd Województwa Śląskiego

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa dla operacji polegających na Ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

1. Termin składania wniosków:

od 08.09.2011 r. do 14.10.2011r.

2. Miejsce składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD zapisane w programie Word 97-2003) osobiście w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 43-382 Bielsko-Biała przy ul. Regera 81, parter, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

3. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej

Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełnienia, wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku oraz kryteria wyboru znajdują się na stronach internetowych następujących Instytucji: - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina: www.bielskakraina.pl w zakładce Informacje, podzakładce Konkursy - Samorządu Województwa Śląskiego: http://rybactwo.slaskie.pl w zakładce Konkursy LGR/ Bielska Kraina

4. Limit dostępnych środków finansowych:

Limit środków dostępnych w konkursie: 929 233 zł w tym: - dla sektora gospodarczego i społecznego: 342 349 zł - dla sektora publicznego: 586 884 zł .

5. Dodatkowe informacje:

Szczegółowych informacji na temat konkursów można uzyskać w biurze LGR Bielska Kraina z siedzibą przy ul. Regera 81 w Bielsku-Białej 43-382, tel. (33) 810 57 35, e-mail: biuro@bielskakraina.pl oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich, Katowice ul. Dąbrowskiego 23, pok. 550, tel. (32) 77 40 550.

Informacje

W tym miejscu możesz zadać nam pytanie dotyczące programu PO Ryby 2007-2013.

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami bedą systematycznie publikowane na naszej stronie.

Szybki dostęp

RSS
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, telefon: +48 (32) 20 78 486-7 fax: +48 (32) 20 78 486