Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Aktualności

2013-12-30

LGR Bielska Kraina ogłasza konkurs

w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa dla operacji polegających na Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Zarząd Województwa Śląskiego

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie
 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, w ramach środka4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa dla operacji  polegających na Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa
osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

1. Termin składania wniosków:

od 31.01.2014 r. do 05.03.2014 r.

2. Miejsce składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (na płycie CD zapisane  w programie Word 97-2003) osobiście w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina 43-382 Bielsko-Biała przy ul. Tadeusza Regera 81, parter, pokój nr 3, w godzinach urzędowania biura: od poniedziałku do środy w godz. 7:00 - 15:00, w czwartek od 7:00 - 17:00, w piątek od 7:00 - 13:00.

3. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej

Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełnienia, wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku oraz kryteria wyboru  znajdują się na stronach internetowych następujących Instytucji:

- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina: www.bielskakraina.pl w zakładce Informacje, podzakładce Konkursy

-  Samorządu Województwa Śląskiego: http://rybactwo.slaskie.pl w zakładce Konkursy LGR/ Bielska Kraina

4. Limit dostępnych środków finansowych:

Limit środków dostępnych w konkursie: 213 692,00 zł w tym:

- dla sektora gospodarczego i społecznego: 213 692,00 zł

- dla sektora publicznego: 0,00 zł

5. Dodatkowe informacje:

UWAGA: Stowarzyszanie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina informuje, iż ogłasza ostatni konkurs w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" określony w § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". W związku z powyższym, zgodnie z § 25 ust. 2 ww. rozporządzenia, LGR wybiera operacje do wysokości 120% limitu dostępnych środków finansowych.

Szczegółowe informacje na temat konkursów można uzyskać w biurze LGR Bielska Kraina z siedzibą przy ul. Regera 81 w Bielsku-Białej 43-382, tel. (33) 810 57 35/ (33) 810 08 38
e-mail: biuro@bielskakraina.pl . oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich, ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach 40-037, pok. 543, tel. (32) 77 40 543.

Informacje

W tym miejscu możesz zadać nam pytanie dotyczące programu PO Ryby 2007-2013.

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami bedą systematycznie publikowane na naszej stronie.

Szybki dostęp

RSS
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, telefon: +48 (32) 20 78 486-7 fax: +48 (32) 20 78 486