Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Aktualności

2011-07-20

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zaprasza na szkolenia

Szkolenia dedykowane są beneficjentom zamieszkującym obszar 5 gmin powiatu bielskiego: Bestwiny, Czechowic-Dziedzic, Jasienicy, Jaworza, Wilamowic oraz osobom prowadzącym lub zamierzającym prowadzić działalność gospodarczą na terenie obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich  (LSROR).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina serdecznie zaprasza
do wzięcia udziału w szkoleniach z działań:

- „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa"

- „Podnoszenie wartości produktów, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa"

- „Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza sektorem".

Podczas każdego szkolenia zostaną poruszone tematy związane z prawidłowym wypełnianiem wniosku aplikacyjnego, załączeniem odpowiednich załączników, dokumentami prawnymi obowiązującymi przy aplikowaniu o środki oraz wybrane dokumenty obowiązujące przy wyborze projektów przez LGR.

Terminy i miejsca szkoleń:

26 lipca 2011 r. „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa ",

- Urząd Gminy w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, godz. 10:00 - 15:00, sala sesyjna, I piętro;

28 lipca 2011 r. „Podnoszenie wartości produktów, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa"

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach ul. Ks. Staszica 2,
godz. 16:30-21:30, sala wielofunkcyjny;

17 października 2011 r. „Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa
w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza sektorem",

- Urząd Gminy w Bestwinie ul. Krakowska 111, godz. 10:00 - 15:00, sala sesyjna.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Aby wziąć udział, należy wypełnić formularz -znajduje się na stronie internetowej www.bielskakraina.pl i przesłać w formie elektronicznej na adres biuro@bielskakraina.pl  lub fax-em pod numer 33 810 57 35, a podpisane oryginały dokumentów na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała z dopiskiem „Formularz zgłoszeniowy na szkolenie".

Termin nadsyłania formularzy: 22 lipca 2011 r. - dla szkoleń mających się odbyć w lipcu oraz 14 października 2011 r. dla pozostałego szkolenia (decyduje data wysłania wiadomości e-mail lub data wpływu do siedziby biura stowarzyszenia).

UWAGA! Konieczne jest wypełnienie wszystkich pól formularza. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU:
33 810 57 35 w godzinach 07.00-15.00

Informacje

W tym miejscu możesz zadać nam pytanie dotyczące programu PO Ryby 2007-2013.

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami bedą systematycznie publikowane na naszej stronie.

Szybki dostęp

RSS
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, telefon: +48 (32) 20 78 486-7 fax: +48 (32) 20 78 486