Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Aktualności

2011-03-15

Pieniądze na funkcjonowanie Lokalnych Grupy Rybackich

Zdjęcie

BP Tomasz Żak

Podpisano pierwsze umowy z LGR „Bielska Kraina" i „Żabi Kraj"

Umowy podpisane pomiędzy Samorządem Województwa a Lokalnymi Grupami Rybackimi pozwolą na ich bieżące funkcjonowanie oraz nabywanie umiejętności i aktywizację lokalnych społeczności. To efekt zawartych w listopadzie ubiegłego roku umów, dzięki którym dwa Stowarzyszenia Lokalne Grupy Rybackie - „Bielska Kraina" i ,,Żabi Kraj" w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO RYBY 2007-2013) otrzymają unijne wsparcie blisko 66,5 mln zł.

Umowa LGR „Żabi Kraj" opiewała na kwotę 1 292 994,87 zł, zaś LGR „Bielska Kraina" na 406 906 zł. Środki te (na 2001 rok) przeznaczone będą na działania związane z:

  • administrowaniem LGR,
  • badaniami dotyczącymi obszaru objętego lokalną strategią rozwoju obszarów rybackich (LSROR),
  • działaniami informacyjnymi dotyczącymi realizacji LSROR lub działalności LGR,
  • szkoleniami pracowników LGR,
  • realizacją wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR lub działalnością LGR,
  • działaniami aktywizującymi lokalne społeczności.

Teraz LGR rozpoczną faktyczną realizację działań dotyczących rozwoju obszarów zależnych od rybactwa w regionie. Stowarzyszenia mogą m.in. ogłaszać konkursy i inicjować działania mających na celu m.in. wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, restrukturyzację działalności gospodarczej oraz dywersyfikację zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, poprzez tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa, ochronę środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na tych obszarach w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

Pierwsze konkursy spodziewane są w połowie roku.

W ten sposób pozyskane w zeszłym roku pieniądze unijne zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę infrastruktury turystycznej, odnowę zabytków, działania związane z rozwojem tradycji rybactwa. Można będzie realizować projekty mające na celu wzrost zatrudnienia i promocję przedsiębiorczości, modernizację i rozbudowę infrastruktury obszarów objętych dofinansowaniem. Wsparcie może zostać skierowane także na operacje związane z: regulacją możliwości retencyjnych wód przez realizację programu małej retencji, zachowaniem różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych oraz na zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000.

Umowy z ramienia Samorządu Województwa podpisali członek Zarządu Województwa Śląskiego Aleksandra Banasiak i zastępca dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Robert Karpeta oraz z ramienia Lokalnych Grup Rybackich Zdzisław Bylok - prezes LGR „Bielska Kraina" i Stefan Wodniak - skarbnik oraz Stanisław Gabzdyl - prezes i Krzysztof Szymura - wiceprezesa LGR „Żabi Kraj".

Przypomnijmy:

Stowarzyszenie LGR „Bielska Kraina" pozyskała 23,4 mln zł. Organizację tworzy pięć gmin powiatu bielskiego: Jaworze, Jasienica, Czechowice-Dziedzice, Bestwina oraz Wilamowice, organizacje pozarządowe związane z rybactwem, osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy. Całkowita powierzchnia obszaru LGR wynosi 275 km2. Obszar ten zamieszkiwany jest przez ponad 97 tys. mieszkańców.

Stowarzyszenie LGR ,,Żabi Kraj" otrzymało 43,1 mln zł. Grupa ta powstała dzięki współpracy przedstawicieli gmin powiatu cieszyńskiego, którzy działają w ramach Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina" oraz pracowników naukowych Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Gmina Skoczów. W skład Stowarzyszenia wchodzą osoby prawne, m.in. siedem gmin (Chybie, Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice), przedsiębiorcy, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne. Łączna powierzchnia obszaru LGR wynosi 362 km2. Obszar ten zamieszkiwany jest przez ponad 90 tys. mieszkańców.

Informacje

W tym miejscu możesz zadać nam pytanie dotyczące programu PO Ryby 2007-2013.

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami bedą systematycznie publikowane na naszej stronie.

Szybki dostęp

RSS
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, telefon: +48 (32) 20 78 486-7 fax: +48 (32) 20 78 486