Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Aktualności

2010-04-06

Zakończono przyjmowanie wniosków o wybór Lokalnych Grup Rybackich

Dwa Stowarzyszenia z woj. śląskiego ubiegają się o status Lokalnej Grupy Rybackiej i unijne środki finansowe na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

Z dniem 31 marca 2010 roku upłynął termin składania wniosków w ramach ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  „O wybór lokalnej grupy rybackiej do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich". Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSROR dla obszaru całego kraju w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" wynosi 798 692 720 złotych.

Z obszaru województwa śląskiego aspirują dwa stowarzyszenia, którymi są: Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina" oraz Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj".

Stowarzyszenie „Bielska Kraina" tworzy 5 gmin z Powiatu Bielskiego (Jaworze, Jasienica, Czechowice-Dziedzice, Bestwina oraz Wilamowice), Powiat Bielski, organizacje pozarządowe związane z rybactwem, osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy. Siedziba mieści się w Bielsku-Białej. Obszar objęty działaniem LGR „Bielska Kraina" znajduje się w południowej części województwa śląskiego,   na terenie Powiatu Bielskiego. Całkowita powierzchnia obszaru LGR wynosi 275 km2.

Celami LSROR „Bielskiej Krainy" są:

  • upowszechnienie wiedzy i rozwój kompetencji,
  • poprawa jakości infrastruktury i rozwój potencjału turystycznego,
  • rozwój przedsiębiorczości i utrzymanie potencjału gospodarki rybackiej,
  • ochrona środowiska.

Wysokość środków budżetowych LSROR właściwej dla LGR „Bielska Kraina" zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009r. w sprawie „szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich (..)" wynosi maksymalnie: 52.428.304 zł (97.814 mieszkańców x 536 zł/mieszkańca).

Inicjatywę utworzenia LGR „Żabi Kraj" podjęli przedstawiciele gmin powiatu cieszyńskiego, którzy działają w ramach Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina" oraz pracownicy naukowi Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Gołysz Polskiej Akademii Nauk. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Gmina Skoczów. W skład tego stowarzyszenia prócz ww. wymienionych wchodzą gminy (Chybie, Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice), osoby fizyczne i przedsiębiorcy. Zdecydowana większość obszaru objętego działaniem LGR „Żabi Kraj" leży w granicach trzech regionów fizyczno-geograficznych: Doliny Górnej Wisły, Pogórza Cieszyńskiego i Wysoczyzny Kończyckiej. Łączna powierzchnia obszaru LGR wynosi 362 km2.

Celami LSROR „Żabiego Kraju" są:

  • tworzenie przyjaznego rybactwu otoczenia, w tym poprawa warunków środowiskowych, społecznych, infrastrukturalnych i edukacyjnych,
  • wykorzystanie tradycji i potencjału rybactwa dla podnoszenia jakości życia  i rozwoju społeczno-gospodarczego „Żabiego Kraju", 
  • poprawa pozycji konkurencyjnej podmiotów rybactwa z „Żabiego Kraju",
  • współpraca lokalnych społeczności na terenie „Żabiego Kraju", w tym współpraca środowisk rybackich.

Wysokość środków budżetowych LSROR właściwej dla LGR „Żabi Kraj" zgodnie z    § 1 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009r. w sprawie „szczegółowych warunków jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich (..)" wynosi maksymalnie: 48.275.912 zł (90.067 mieszkańców x 536 zł/mieszkańca).

Informacje

W tym miejscu możesz zadać nam pytanie dotyczące programu PO Ryby 2007-2013.

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami bedą systematycznie publikowane na naszej stronie.

Szybki dostęp

RSS
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, telefon: +48 (32) 20 78 486-7 fax: +48 (32) 20 78 486