Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

Aktualności

2010-10-15

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptował listę rankingową

Lokalne Grupy Rybackie Bielska Kraina i ,,Żabi Kraj" z województwa śląskiego pozyskały 66,5 mln zł z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO RYBY 2007-2013)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptował listę rankingową Stowarzyszeń aplikujących o środki unijne na realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) w ramach tzw. osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO RYBY 2007-2013). Wsparcie UE przeznaczone jest na rzecz rozwoju obszarów zależnych od rybactwa. Realizacja projektów opiera się na współpracy trzech sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego w ramach tzw. Lokalnej Grupy Rybackiej.

Z obszaru całego kraju o status LGR ubiegało się 61 Stowarzyszeń, w tym dwa
z województwa śląskiego.

W ramach konkursu do rozdysponowania było 799 mln zł. Kwota ta pozwoli na zawarcie umów z 26 organizacjami, w tym dwoma z województwa śląskiego. Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina i Stowarzyszenie LGR ,,Żabi Kraj" pozyskały w sumie 66,5 mln zł, co uplasowało województwo śląskie na czwartym miejscu pod względem wielkości pozyskanych środków.

Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina pozyskała 23,4 mln zł. Organizację tworzy pięć gmin powiatu bielskiego: Jaworze, Jasienica, Czechowice-Dziedzice, Bestwina oraz Wilamowice, organizacje pozarządowe związane z rybactwem, osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy. Całkowita powierzchnia obszaru LGR wynosi 275 km2. Obszar ten zamieszkiwany jest przez ponad 97 tys. mieszkańców.

Stowarzyszenie LGR ,,Żabi Kraj" otrzymało 43,1 mln zł. Grupa ta powstała dzięki współpracy przedstawicieli gmin powiatu cieszyńskiego, którzy działają w ramach Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina" oraz pracowników naukowych Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Gmina Skoczów. W skład Stowarzyszenia wchodzą osoby prawne, m.in.: siedem gmin (Chybie, Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice), przedsiębiorcy, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne. Łączna powierzchnia obszaru LGR wynosi 362 km2. Obszar ten zamieszkiwany jest przez ponad 90 tys. mieszkańców.

Wybrane organizacje podpiszą wkrótce umowy, które gwarantować będą środki
 na realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich. W ramach strategii Lokalne Grupy Rybackie ogłaszać będą konkursy na realizację projektów mających na celu m.in. rozwój rybactwa, podnoszenie jakości produktów, wzrost zatrudnienia oraz ochronę środowiska i dziedzictwa przyrodniczego obszarów rybackich.

Do zadań samorządu województwa jako tzw. instytucji pośredniczącej należeć będzie weryfikowanie projektów operacji pod kątem ich zgodności z aktami prawa wspólnotowego i krajowego, podpisywanie umów z beneficjentami oraz kontrola realizacji operacji i wysyłanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o płatność.

Lokalne Grupy Rybackie, które nie zostały wybrane, jak również nowo powstałe stowarzyszenia będą mieć szansę w drugim konkursie o wybór LGR. Na wdrażanie osi priorytetowej 4 zostało zaplanowane ponad 313 mln euro. Stanowi to około 32% środków przeznaczonych na finansowanie całego Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". 

Informacje

W tym miejscu możesz zadać nam pytanie dotyczące programu PO Ryby 2007-2013.

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami bedą systematycznie publikowane na naszej stronie.

Szybki dostęp

RSS
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, telefon: +48 (32) 20 78 486-7 fax: +48 (32) 20 78 486